kakira-sugar-plant.jpg

Kakira Sugar Works (1985) Ltd. Plant